top of page
Storruta3 (kopia).jpg

Coaching / Handledning

Jag handleder chefer, grupper och enskilda anställda inom organisation/företag. Att som chef kunna hålla en balans mellan effektivitet och de anställdas önskemål kan ofta vara utmanande. Att möta sina kollegor med ett lugn och öppenhet kan många gånger vara en svår utmaning. Jag hjälper dig/er att hitta den platsen du/ni vill vara på genom att vara ett neutralt bollplank med en förmåga att se situationen klart och tydligt. När denna tydlighet kan överföras till dig/er kommer också beslut att kunna genomföras på sätt som gynnar organisationen.
 

Konflikthantering

Att ha relationer kollegor emellan är inte alltid lätt. Alla har vi nog någon gång hamnat i en konflikt på jobbet. Ofta löser sig konflikter, men när de inte gör det finns det risk för låsningar inom arbetsgruppen. När man börjar undvika varandra eller har svårt att vara avslappnade tillsammans kan det vara bra att ta in en tredje part. Jag låter alla parter komma till tals och lägger korten på bordet, vilket gör att det blir lättare att se vad som kan hjälpa er att komma vidare. 

Företagshälsovård / Behandling

När det psykiska måendet gör det svårt att fungera på en arbetsplats är det klokt att ta hjälp i form av samtalsbehandling. Vanliga svårigheter kan vara att man känner sig deppig, orolig, lättkränkt eller överdrivet trött. Många gånger hjälper det med ett fåtal samtal för att få ökad förståelse för sitt mående. Ibland kan det behövas att vi samtalar med flera parter på arbetsplatsen. Det är även vanligt att en orsak till lidandet handlar om faktorer utanför arbetsplatsen. Även här är det viktigt med stöd och förståelse för sin situation och vad som har lett till den.

Föreläsning

Jag tillhandahåller föreläsningar med teman kring psykisk hälsa, organisation, medveten närvaro etc. Ta kontakt med mig nedan om du vill veta mer.

Kontakt

Engelbrektsgatan 61

738 31 Norberg

Tack för ditt meddelande!

bottom of page